Welkom bij de Lakense Haard!

Permanenties

 

MAANDAG: Huurdersdienst, in de Modelwijk van 9 tot 12 uur.

DINSDAG: Dienst Kandidaturen en Mutaties, met of zonder afspraak.

WOENSDAG: Huurdersdienst, in de Proxinord van 9 tot 12 uur.

DONDERDAG: Huurdersdienst, in de Modelwijk van 9 tot 12 uur.

De Huurdersdienst zal al uw vragen behandelen in verband met de huur, de kosten en het verbruik, betalingsachterstanden, algemene inlichtingen enz.

De Dienst Kandidaturen en Mutaties zal enkel uw aanvragen voor mutaties, d opvolging van uw dossier en nieuwe kandidaturen behandelen.

 telefoon:

02/479.00.48 of 02/479.22.42


Voor verzoeken om sociale steunn, vzw Modelwijk : 02/477.19.90.

Modelwijk

Dikke Beuklaan 5A – 1020 Brussel

MAANDAG: Huurdersdienst, van 9 tot 12 uur.

DINSDAG: Dienst Kandidaturen en Mutaties, met of zonder afspraak.

DONDERDAG: Huurdersdienst,  van 9 tot 12 uur.

 

Proxinord

Antwerpsesteenweg 63 – 1000 Brussel

WOENSDAG: Huurdersdienst, van 9 tot 12 uur.

BGHM
Maatregelen tegen het coronavirus