Huurders

Contact met de diensten

Onthaal van de INFO-dienst

Modelwijk
Maandag en vrijdag, van 8u30 tot 12u. Dikke Beuklaan 5A, 1020 Brussel

Proxinord

Dinsdag en donderdag, 8u30 tot 12u00. Antwerpsesteenweg 63, 1000 Brussel

Geschillendienst – Juridische Dienst

Modelwijk
Woensdag, van 10u tot 12u. Dikke Beuklaan 5A, 1020 Brussel

Wachtdienst

Bel voor liftproblemen gratis 0800/170.70.
Bel voor gevallen van absolute noodzaak naar de wachtdienst op het gratis nummer 0800/230.27.

Deze dienst is uitsluitend opgezet om efficiënt en snel te kunnen reageren op ernstige problemen met gevaar in huis, zoals:

 •     Verwarmingsprobleem in de winter
 •     Ernstige stormschade
 •     Grote infiltratie tijdens onweersbuien
 •     Water- of verwarmingsleidingbreuk
 •     Obstructie van een collectieve afwateringskolom in een gebouw
 •     Gebrek aan elektriciteit in het hele gebouw
 •     Brandschade
 •     en dergelijke

Deze wachtdienst komt niet tussenbeide voor niet-dringende verzoeken of verzoeken waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Welkom bij u thuis

Vind alle informatie over uw huurcontract, energierekeningen, verbruiksoverzicht,… door het downloaden van de welkomstmap:“Welkom bij u thuis”.

Partners

VZW Modelwijk

De vzw Modelwijk is de sociale dienst van de Lakense Haard. Deze bevoorrechte partner zorgt voor de sociale begeleiding van huurders en de kandidaat-huurders. De sociale dienst kan u dus helpen met uw administratieve procedures en/of eventuele vragen betreffende uw woning. Er is ook een team die acties en activiteiten van collectieve aard organiseerd.

BGHM

Website van de Brusselse Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

De BGHM oefent controle en administratief toezicht uit op de activiteiten en het beheer van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM). De Brusselse regering benoemt een staatssecretaris voor huisvesting die de BGHM opdraagt ervoor te zorgen dat de OVM’s voldoen aan de gewestelijke voorschriften, met inbegrip van de nieuwe huisvestingscode.

OCMW’S

Website van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn (OCMW)

 • Antenne Bollen, Jan Bollenstraat 33b, 1020 Brussel, 02 421 47 10
 • Antenne Moorslede, Moorsledestraat 56-58, 1020 Brussel, 02 563 27 30
 • Antenne Sint-Rochus, Antwerpsesteenweg 35, 1000 Brussel, 02 274 02 50
 • Antenne NOH, Versailleslaan 144, 1120 Brussel, 02 563 00 80