Huurders

Contact met de diensten

Vanaf 04/03/2024

Huurdersdienst

De Huurdersdienst zal al uw vragen behandelen in verband met de huur, de kosten en het verbruik, betalingsachterstanden, algemene inlichtingen enz.

Maandag en donderdag, van 9 tot 12 uur, op Modelwijk, Dikke Beuklaan 5A, 1020 Brussel. Woensdag, van 9 tot 12uur, op Proxinord, Antwerpsesteenweg 63, 1000 Brussel.

Dienst Kandidaturen en Mutaties

De Dienst Kandidaturen en Mutaties zal enkel uw aanvragen voor mutaties, d opvolging van uw dossier en nieuwe kandidaturen behandelen.

Dinsdag, uitsluitend op afspraak.

Onthaal van de INFO-dienst (geldig tot 4 maart 2024)

Modelwijk
Maandag, donderdag en vrijdag, van 8u30 tot 11u30. Dikke Beuklaan 5A, 1020 Brussel

Proxinord

Dinsdag, van 8u30 tot 11u30. Antwerpsesteenweg 63, 1000 Brussel

Geschillendienst – Juridische Dienst

Modelwijk
Woensdag, van 9u tot 11u30. Dikke Beuklaan 5A, 1020 Brussel

Wachtdienst

Bel voor liftproblemen gratis 0800/170.70.
Bel voor gevallen van absolute noodzaak naar de wachtdienst op het gratis nummer 0800/230.27.

Deze dienst is uitsluitend opgezet om efficiënt en snel te kunnen reageren op ernstige problemen met gevaar in huis, zoals:

 •     Verwarmingsprobleem in de winter
 •     Ernstige stormschade
 •     Grote infiltratie tijdens onweersbuien
 •     Water- of verwarmingsleidingbreuk
 •     Obstructie van een collectieve afwateringskolom in een gebouw
 •     Gebrek aan elektriciteit in het hele gebouw
 •     Brandschade
 •     en dergelijke

Deze wachtdienst komt niet tussenbeide voor niet-dringende verzoeken of verzoeken waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Welkom bij u thuis

Vind alle informatie over uw huurcontract, energierekeningen, verbruiksoverzicht,… door het downloaden van de welkomstmap:“Welkom bij u thuis”.

Partners

VZW Modelwijk

De vzw Modelwijk is de sociale dienst van de Lakense Haard. Deze bevoorrechte partner zorgt voor de sociale begeleiding van huurders en de kandidaat-huurders. De sociale dienst kan u dus helpen met uw administratieve procedures en/of eventuele vragen betreffende uw woning. Er is ook een team die acties en activiteiten van collectieve aard organiseerd.

BGHM

Website van de Brusselse Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

De BGHM oefent controle en administratief toezicht uit op de activiteiten en het beheer van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM). De Brusselse regering benoemt een staatssecretaris voor huisvesting die de BGHM opdraagt ervoor te zorgen dat de OVM’s voldoen aan de gewestelijke voorschriften, met inbegrip van de nieuwe huisvestingscode.

OCMW’S

Website van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn (OCMW)

 • Antenne Bollen, Jan Bollenstraat 33b, 1020 Brussel, 02 421 47 10
 • Antenne Moorslede, Moorsledestraat 56-58, 1020 Brussel, 02 563 27 30
 • Antenne Sint-Rochus, Antwerpsesteenweg 35, 1000 Brussel, 02 274 02 50
 • Antenne NOH, Versailleslaan 144, 1120 Brussel, 02 563 00 80
 

ARHUU 2023

ARHUU is de adviesraad van de huurders. Zij bestaat uit sociale huurders van de Lakense Haard die verkozen worden voor een periode van 4 jaar.
ARHUU houdt zich alleen bezig met zaken die een groep huurders aangaan. Het behandelt geen individuele problemen. De Lakense Haard informeert ARHUU over haar projecten, en ARHUU brengt advies uit voordat er besluiten worden genomen, in het algemeen belang van de sociale huurders.

Uitslag van de verkiezingen van 7 oktober 2023.

De opkomst heeft de 5% niet gehaald. Bijgevolg zijn de stemmen niet geldig en zal CoCoLo niet worden geïnstalleerd in de Lakense Haard.