De Lakense Haard

Wie zijn wij?

De Lakense Haard (FLH) is een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) die erkend is door en gecontroleerd wordt door de Brusselse Gewestelijke huisvestingsmaatschappij (BGHM).

De meerderheid van het kapitaal is in handen van de overheid (voornamelijk het Brussels Gewest, de Stad Brussel en het OCMW), de Raad van Bestuur weerspiegelt de bestaande gemeentelijke meerderheid.

 

Société Immobilière de Service Public (SISP), Le Foyer Laekenois werd opgericht in 1920. Haar woningen zijn verdeeld over verschillende wijken van Laken en Brussel-Stad. Het erfgoed bestaat uit kleine individuele huizen, maar voornamelijk uit gebouwen en grote gebouwen met bijna honderd appartementen.

 

De Modelwijk, ontstond in de jaren 1950 in het kielzog van de wereldtentoonstelling van 1958 en gelegen in de buurt van het Heizel-plateau. Het is de emblematische locatie van de Lakense Haard. Verder is de Lakense Haartd ook eigenaar van een groot aantal woningen in de Noordwijk, vlakbij het Noordstation van Brussel, ook in de buurt van het Emile Bockstaelplein is ere en grote concentratie aan woningen. Dan is er nog de wijk De Wand en de Mellery naast het koninklijk domein.

 

  • Bijna 3.800 woningen verspreid over Laken en de Noordwijk,
  • Meer dan 7.500 inwoners.

Structuur

De Lakense Haard

Als Openbare vastgoedmaatschappij, die onder het Huisvestingswetboek valt, is de cvba de Lakense Haard ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen, en leende ze zich een commerciële vorm toe. Zij is dus onderworpen aan alle regels die gelden voor handelsvennootschappen (boekhouding, publicatie van de balansen, enz.). Het merendeel van het aandelenkapitaal van de onderneming is in handen van de overheid.

De Lakense Haard is dus een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende OVM, die haar voornamelijk in de vorm van leningen financiert .

Meer dan 1/3 van het huurgeld wordt gebruikt om de leningen die zijn aangegaan voor de bouw van de accommodatie terug te betalen. Het dekt ook de bronbelasting, verzekeringen en personeelskosten. Het saldo wordt gebruikt voor de betaling van renovatiewerkzaamheden, het onderhoud van gebouwen en kleine bouwplaatsen.

Het Gewest vult het tekort als gevolg van de lage huren aan door ons een “solidariteitstoeslag” toe te kennen die ons onder meer in staat stelt de kosten van vandalisme, sociale steun en de terugbetaling van onze leningen te dekken.

Naast deze inkomsten ontvangen we ook subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de gedeeltelijke financiering van grote renovatie- of nieuwbouwprojecten.

De Algemene Vergadering

Als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) is het maatschappelijk kapitaal van de Lakense Haard voornamelijk in handen van de Stad Brussel, haar OCMW’s en het Brussels Hoofdstedeijk Gewest.

Zoals in elke onderneming moeten de partners jaarlijks bijeenkomen om het beheersverslag en de jaarrekening goed te keuren en het verslag van de commissaris te horen.

De Raad van Bestuur

Liesbet Temmerman, Voorzitster

Mohamed Ouriaghli, vice-voorzitter

Evenals José Hoorens, Lydia Mutyebele, Mourad Maimouni, Anastasia Papadopoulos, Mia Casteels, Benhur Yusuf Ergen, Halima Lotfy, Frederik Ceulemans (waarnemer), Yousef Ramal (waarnemer). Hij vertegenwoordigt het OCMW, Michel Barnstijn, Naima Maati, Geneviève Louyest. Vertegenwoordigers van COCOLO, Samba Alex Diallo, Alain Demarest. Sociaal afgevaardigde van de B.G.H.M., Camille Thoen. Commissaris, Mr. Theunissen.

Bezoldigingen

De gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 verplicht de Brusselse openbare mandatarissen na hun eedaflegging of installatie een lijst van hun mandaten, functies en afgeleide functies in te dienen, evenals de bezoldigingen, voordelen van alle aard en de representatiekosten die zij ontvangen : De Lakense Haard jaarverslag 2021.

FLH-diensten

Informatiedienst, boekhoudkundige dienst, technische dienst, gebouwbeheerder, juridische dienst, algemeen secretariaat, sociale dienst: vzw cité modèle.

Vanaf maandag 4 maart 2024 zal er een extra dienst tot uw beschikking staan, de Huurdersdienst. De Dienst Info-FLH wordt de Dienst Kandidaturen en Mutaties.

 

Contact

Adress:

De Lakense Haard, Dikkebeuklaan 5A, 1020 Laken

telefoon: 02/479.00.48 of 02/479.22.42

Fax : 02/478.49.36
mail : info@flh.brussels

Onthaal van de INFO-dienst


Modelwijk, Dikkebeuklaan 5A, 1020 Laken: Maandag, donderdag, vrijdag: van 8u30 tot 11u30

Proxinord, Antwerpsesteenweg 63, 1000 Brussel: Dinsdag: van 8u30 tot 11u30

Woensdag alleen hotlines van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u